Členství v komorách

Člen Komory soudních tlumočníků České republiky https://www.kstcr.cz/