Reference

Členství v komorách

Člen Komory soudních tlumočníků České republiky https://www.kstcr.cz/

Jmenování tlumočníkem

    Jmenování tlumočníkem jazyka ruského do řeči české a naopak Krajským soudem v Brně dne 24. 5. 2010 pod poř. č.. 1089