Produkty

Překlady obecných a odborných textů z/do ruštiny

Vědecké a odborné překlady odborných článků, statí, vědecko-technických textů a disertačních prací (vědecké zprávy, diplomy, učebnice) dokumenty, smlouvy, články, diplomy, publikace, materiály pro potřeby bank a finančních institucí, obchodní plány a smlouvy, finanční výkazy.

Překlady z/do ruštiny s úředním (kulatým) razítkem

Písemný překlad z ruštiny a do ruštiny: všechny dokumenty vyžadující úřední (tzv. soudní) ověření pro použití v tuzemsku i zahraničí překlad technické dokumentace (návody, projektová dokumentace) překlad finančních dokumentů (marketingové výzkumy, business plány)  překlad...

Finanční překlady

Překlad finančních dokumentů ( žádosti o bankovní garance, půjčky, finanční výkazy, marketingové výzkumy, business plány) . Účetní rozvahy, výkazy a uzávěrky. Finanční nebo účetní audity.

Překlady technické dokumentace

Odborný překlad technické dokumentace (návody, projektová dokumentace)

Reklamní překlady

Překlady a tvorba reklamních textů. ( Copywriting pro Rusko a ruštinu ). Překlady webových stránek, reklamních textů pro Google Adwords, Yandex Direct nebo Rambler Begun. Tvorba textů pro reklamní letáky ( Copy ).

Tlumočení z/do ruštiny pro státní orgány a organizace a soukromé osoby a instituce

Tlumočení z/do ruštiny pro státní orgány a organizace a soukromé osoby a instituce
  Simultánní a konsekutivní tlumočení, tlumočnická notace. Ústní překlady tlumočení při obchodních jednáních a schůzkách; tlumočení na výstavách a prezentacích výrobků Vaší firmy; tlumočení po telefonu.