Jmenování tlumočníkem

 

 
  • Jmenování tlumočníkem jazyka ruského do řeči české a naopak Krajským soudem v Brně dne 24. 5. 2010 pod poř. č.. 1089