Překlady technické dokumentace

Odborný překlad technické dokumentace (návody, projektová dokumentace)