Překlady obecných a odborných textů z/do ruštiny

Vědecké a odborné překlady odborných článků, statí, vědecko-technických textů a disertačních prací (vědecké zprávy, diplomy, učebnice) dokumenty, smlouvy, články, diplomy, publikace, materiály pro potřeby bank a finančních institucí, obchodní plány a smlouvy, finanční výkazy.